Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-04-12
Krajowa Sieć Reintegracji
Ruszył projekt, którego celem jest wprowadzenie nowego profilu usług reintegracyjnych, zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej. Przedsięwzięcie zakłada wielosektorowe współdziałanie różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przewiduje się opracowanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR), prowadzenie działań zmierzających do opracowania programu edukacyjnego dla przyszłych animatorów nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego – Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR) celem utworzenia nowych klubów integracji społecznej o nowym pro­filu usług, a także końcowe opracowanie rekomendacji systemowych i legislacyjnych. Ww. działania poprzedzone zostały pracami analityczno-diagnostycznymi, które określiły aktualny stan gotowości do współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych w środowiskach lokalnych, w szczególności gotowości do współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, wykraczającej poza dotychczasowy układ instytucjonalny.

Realizacja projektu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z wybranymi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie), podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Wzmocnienie świadczenia usług reintegracyjnych poprzez zasoby sektora pozarządowego w ww. obszarach doprowadzi do interdyscyplinarnego wzmocnienia potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok zaangażowania organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, nie zabraknie także współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcami.

Projekt "Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...