Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-04-12
Krajowa Sieć Reintegracji
Ruszył projekt, którego celem jest wprowadzenie nowego profilu usług reintegracyjnych, zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej. Przedsięwzięcie zakłada wielosektorowe współdziałanie różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przewiduje się opracowanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR), prowadzenie działań zmierzających do opracowania programu edukacyjnego dla przyszłych animatorów nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego – Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR) celem utworzenia nowych klubów integracji społecznej o nowym pro­filu usług, a także końcowe opracowanie rekomendacji systemowych i legislacyjnych. Ww. działania poprzedzone zostały pracami analityczno-diagnostycznymi, które określiły aktualny stan gotowości do współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych w środowiskach lokalnych, w szczególności gotowości do współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, wykraczającej poza dotychczasowy układ instytucjonalny.

Realizacja projektu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z wybranymi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie), podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Wzmocnienie świadczenia usług reintegracyjnych poprzez zasoby sektora pozarządowego w ww. obszarach doprowadzi do interdyscyplinarnego wzmocnienia potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok zaangażowania organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, nie zabraknie także współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcami.

Projekt "Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.
1 2

Katalog podmiotów ekonomii społecznej Chcesz kupować odpowiedzialnie? Skorzystaj z internetowego katalogu...

Wielki Człowiek z certyfikatem Za nami uroczyste wręczenie certyfikatu "Zakup prospołeczny". Ten...

II kadencja Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Tylko do 8 maja można zgłaszać kandydatów do II kadencji Śląskiej Rady...

kalejdoskop

Z myślą o szkrabie W "Szkrabkowie" jest czas na wszystko: leniwą drzemkę, gaworzenie z innymi maluchami, beztroską zabawę i niespieszne „wchodzenie w dorosłość”. A wszystko to dzięki...