Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2015-09-01
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja ekonomii społecznej - tak w dużym uproszczeniu będzie wyglądała oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 1. Cel projektu:
  Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie dla nich stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
 2. Wartość projektu:
  5 237 117,00 zł
 3. Wkład funduszy europejskich:
  4 451 549,45 zł
Dla kogo?
 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.
Gdzie?
Na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego:
 • Rybnik;
 • Żory;
 • Jastrzębie-Zdrój;
 • powiat rybnicki;
 • powiat wodzisławski;
 • powiat raciborski.
Za ile?
Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Kto udziela wsparcia?
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój i Powiatem Wodzisławskim.

Kiedy?
Od sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego oferuje m.in.:

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej:
 • udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.
Usługi animacyjne:
 • diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego;
 • animacja partnerstw lokalnych;
 • wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej;
 • pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne;
 • wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społecznej.
Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju:
 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych;
 • podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).
Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych:
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe);
 • doradztwo biznesowe;
 • szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych - m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.
Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:
 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 120 000 zł na podmiot + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez  pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.
Promocja ekonomii społecznej:
 • promocja sektora ekonomii społecznej;
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi;
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej;
 • organizacja targów ekonomii społecznej.
   
Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12 wew. 105 i 109
e-mail: owes@cris.org.pl

Sprawozdanie: Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w 2015 roku

Dokumenty do pobrania:

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

   

1 2

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi – na dobry początek Wybór szkoły podstawowej to poważna sprawa. Jaką wybrać? Najlepiej...

Astrolab - obserwatorium astronomiczne Dawid Barteczko i Michał Witek obserwacją rozgwieżdżonego nieba i...

Konkurs na przyjaciół ekonomii społecznej Do połowy września można przysyłać zgłoszenia kandydatów do konkursu...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...