Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2019-01-16
OWES: Ogłoszenie o naborze biznesplanów

OWES Obszaru Rybnickiego ogłasza II etap naboru grup inicjatywnych i podmiotów zainteresowanych  tworzeniem nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. II etap naboru, czyli nabór biznesplanów prowadzonych jest tylko wśród grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej  zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i daje możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.


1. Nabór trwa od 16 stycznia 2019 do 4 lutego 2019. Wymagane dokumenty powinny wpłynąć w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Kościuszki 22/5) oraz w wersji elektronicznej na adres owes@cris.org.pl do dnia 4 lutego 2019 do godz. 12.00).

2. Wymagane dokumenty to:

a) biznesplan wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy, wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (opcjonalnie) oraz 

b) upoważnienia do weryfikacji w Biurze Informacji Gospodarczej osób fizycznych (członków grup inicjatywnych)  i podmiotów prawnych  biorących udział w naborze oraz 

c) oświadczenia o statusie osób planowanych do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi status danej osoby (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.9 do Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego). 

3. Szczegółowe informacje na temat  kwalifikowalności osób, kosztów oraz zasad realizacji umów w ramach wsparcia OWES znajdują się w Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania naboru, unieważnienia naboru lub wydłużenia naboru w szczególności w sytuacji, gdy zmianie ulegną wytyczne mające znaczący wpływ na zasady udzielania i rozliczenia dotacji przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. W takim przypadku każdy z uczestników naboru zostanie poinformowany o zakresie i przyczynach zmian, unieważnienia lub wydłużenia.

5. Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z  biurem OWES w Rybniku:  tel. 32 739 55 12 w. 105 lub mailowo na adres: izabella.kaznowska@cris.org.pl 


Materiały do pobrania:

  

 

wstecz
dalej

1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...