Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PUBLIKACJE
Standard usługi informacyjnej i doradczej z zakresu spółdzielczości socjalnej
2010-05-18
Standard usługi informacyjnej i doradczej z zakresu spółdzielczości socjalnej
"Standard usługi informacyjnej i doradczej z zakresu spółdzielczości socjalnej" to pierwsze tego rodzaju opracowanie stworzone w Polsce i druga publikacja CRIS w obszarze ekonomii społecznej.

Publikacja została przygotowana przez Zbigniewa Wejcmana przy współudziale uczestników projektu "Jak z wyjątku zrobić standard? Szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej".

Problematyka tworzenia standardu usług społecznych jest ważną częścią zagadnienia funkcjonowania organizacji pozarządowych. Obecny stan dyskusji toczonej na ten temat w środowisku organizacji pozarządowych i w jednostkach administracji publicznej w Polsce jasno pokazuje, że problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście istniejących regulacji ustawowych, w tym ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw szczegółowych dotyczących sfery społecznej, a przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W interesie organizacji pozarządowych jest dążenie do jak najszybszego uruchomienia procesu standaryzacji różnych obszarów zadań publicznych. Wprowadzanie standardów usług społecznych powinno być częścią procesu stopniowego wdrażania konstytucyjnej zasady pomocniczości. Oparcie systemu zlecania i realizacji zadań publicznych przez podmioty wybrane w oparciu o kryterium spełniania obiektywnych norm (standardów) spowoduje docelowo wycofywanie się państwa z funkcji bezpośredniego wykonawcy rozmaitych usług na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za diagnozowanie sytuacji różnorodnych grup i jednostek oraz gwarantowanie dostarczania im świadczeń i usług.

1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...