Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PUBLIKACJE
2011-05-04
Siła i niemoc
„Siła i niemoc. O roli współpracy i przyczynach niewydolności aktualnych rozwiązań systemowych w obszarze integracji społecznej” to publikacja podsumowująca projekt badawczy realizowany przez CRIS.

Publikacja powstała w ramach projektu „Bliźniaki czy rywale. Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej”. Projekt polegał na przeprowadzeniu badań w miastach na prawach powiatu, mających na celu analizę współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy (PUP) a ośrodkami pomocy społecznej (OPS). PUP i OPS to instytucje, które różni zakres zadań, szczebel samorządu, podległość. Łączy je natomiast tylko, a może aż, ten sam klient. Dlatego też projekt zakładał nie tylko przeprowadzenie badań, ale także wypracowanie rekomendacji dotyczących współpracy pomiędzy tymi instytucjami.

Wnioski i rekomendacje zawarte w publikacji zostały opracowane przez realizatorów projektu i nie muszą odzwierciedlać poglądów wszystkich członków grupy eksperckiej uczestniczących w projekcie.

Publikację w wersji elektronicznej (PDF) można pobrać klikając w poniższy link:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...