Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PUBLIKACJE
2010-09-03
Równe Szanse. Raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.
Raport przedstawia spostrzeżenia i wnioski, dotyczące zjawiska biedy oraz ubóstwa wśród uczniów szkół podstawowych z Rybnika.

Badania przeprowadzone zostały zarówno z punktu widzenia nauczycieli, jak i rodziców. Pytano ich między innymi o to, czy dzieci mają zapewnione podstawowe dobra materialne i jak wygląda sytuacja w ich społeczności.

Badania zostały przeprowadzone w drugim kwartale 2010 roku wśród rodziców i nauczycieli z 15 rybnickich szkół podstawowych, a uzupełniono je wywiadami z pedagogami.

Ideą projektu "Równe Szanse" - a co za tym idzie również przeprowadzonych badań - jest nie tylko sprawdzenie skali problemu wśród dzieci, ale również stworzenie koncepcji funduszu stypendialnego dla najuboższych dzieci.

Pobierz raport "Równe szanse"1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...