Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PUBLIKACJE
2010-09-03
Równe Szanse. Raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.
Raport przedstawia spostrzeżenia i wnioski, dotyczące zjawiska biedy oraz ubóstwa wśród uczniów szkół podstawowych z Rybnika.

Badania przeprowadzone zostały zarówno z punktu widzenia nauczycieli, jak i rodziców. Pytano ich między innymi o to, czy dzieci mają zapewnione podstawowe dobra materialne i jak wygląda sytuacja w ich społeczności.

Badania zostały przeprowadzone w drugim kwartale 2010 roku wśród rodziców i nauczycieli z 15 rybnickich szkół podstawowych, a uzupełniono je wywiadami z pedagogami.

Ideą projektu "Równe Szanse" - a co za tym idzie również przeprowadzonych badań - jest nie tylko sprawdzenie skali problemu wśród dzieci, ale również stworzenie koncepcji funduszu stypendialnego dla najuboższych dzieci.

Pobierz raport "Równe szanse"1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...