Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2017-07-17
Rybnik reWITA
Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty pięciu dzielnic Rybnika:
 • Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka, os. Beata przy ul. Augusta Kwiotka);
 • Niedobczyc (os. Rymer przy ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju);
 • Paruszowca-Piasków (osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika Ogrodowskiego);
 • Chwałowic (zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja);
 • Śródmieścia.
"Rybnik reWITA" stanowi integralną część działań realizowanych przez Miasto Rybnik w projekcie "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowanym przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu "Modelowa rewitalizacja miast".  

Zarówno CRIS, jak i "17-tka" są odpowiedzialne za zapewnienie wsparcia mieszkańcom obszarów rewitalizowanych poprzez pracę animatorów społecznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich. 

Prowadzone są spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych, działania animujące aktywność mieszkańców, organizacja wydarzeń, festynów, wizyt studyjnych, a także spotkań "sieciujących" dla lokalnych liderów i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz społeczności lokalnych. 

"Rybnik reWITA" stanowi wstęp do działań długofalowych, rewitalizacja społeczna bowiem to proces rozłożony na wiele lat, wymagający zaangażowania każdego, komu na sercu leży dobro mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

Kontakt do animatorów:
 1. Śródmieście: Dorota Honisz
  e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl, tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 101
 2. Chwałowice: Agnieszka Pytlik
  e-mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 107
 3. Niedobczyce: Jonatan Tomaszewski
  e-mail: tomaszewski.jonatan@gmail.com, tel.: 511 575 466
 4. Paruszowiec-Piaski: Anna Kiermaszek
  e-mail: annakiermaszek@op.pl, tel.: 605 996 747
 5. Niewiadom: Katarzyna Karpowicz
  e-mail: kcarpovic@wp.pl, tel.: 664 058 581
W innych kwestiach związanych z projektem można kontaktować się z koordynatorami zadania:
 1. Kamil Jakubiak (CRIS)
  e-mail: kamil.jakubiak@cris.org.pl, tel.: 32 739-55-12, 503-074-783 wew. 108
 2. Grzegorz Głupczyk („17-tka”)
  e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl, tel.: 530 848 450Zadanie "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...