Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2018-05-01
Fabryka Pełna Życia – włącz się!
Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej 16 inicjatyw to główny cel zadania w ramach projektu "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".

Cele szczegółowe to:
  • zwiększenie atrakcyjności Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum jako rzeczywistego centrum Dąbrowy Górniczej poprzez realizację co najmniej 16 projektów na tym obszarze,
  • wzmocnienie integracji i aktywności społeczności zamieszkującej i działającej w priorytetowym obszarze rewitalizacji Centrum poprzez zaangażowanie co najmniej 1000 mieszkańców miasta w działania służące ożywieniu tego obszaru,
  • zwiększenie potencjału co najmniej 12 organizacji i/lub grup nieformalnych prowadzących działania na terenie priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w ramach co najmniej 16 pozyskanych mikrodotacji,
  • wzrost wiedzy na temat rewitalizacji wśród przedstawicieli organizacji i/lub grup nieformalnych zaangażowanych w działania związane z realizacją mikroprojektów.

Podjęte działania mają wpłynąć na poczucie mieszkańców, że centrum ich miasta jest jednocześnie jego sercem, które ma wiele do zaoferowania pod względem społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i wieloma innymi.

Zrealizowane działania mają wzmocnić w mieszkańcach miasta poczucie, że obszar Centrum jest faktycznym sercem miasta, z bogatą ofertą wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych itp. kierowanych do nich, a przez to przyczynić się do jego ożywienia.

Utożsamienie tego obszaru z centrum życia miasta i idące za tym rosnące oczekiwania mieszkańców powinny zapewnić odpowiednią podaż takich wydarzeń ze strony ich realizatorów, m.in. NGO czy samodzielnie organizujących się mieszkańców. Z kolei podniesiony potencjał organizacji i grup nieformalnych oraz zdobyte doświadczenie ułatwią im podejmowanie kolejnych działań wspierających rewitalizację miasta.

W ramach realizacji poszczególnych projektów, organizacje i grupy nieformalne mogą liczyć na wsparcie opiekunów projektów poprzez punkt informacyjno-doradczy (po wcześniejszym umówieniu się) bądź komunikację mailową i telefoniczną. Po ogłoszeniu wyników naboru odbędą się również spotkania informacyjne dotyczące podstawowych kwestii związanych z realizacją projektów.

***
Projekt: „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
Termin realizacji: 01.05-30.11.2018
Obszar: centrum Dąbrowy Górniczej
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe i/lub grupy nieformalne występujące przy organizacjach pozarządowychProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...