Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2018-05-16
Działaj Lokalnie X
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS kontynuuje prowadzenie Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach X już edycji Programu organizuje lokalny konkurs grantowy dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań opowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację?
- organizacje pozarządowe,
- stowarzyszenia zwykłe,
- oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
- grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
- grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

3. Termin składania wniosków: do 22.06.2018 r.

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.
 
5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy. 

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają: 
- Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 101
- Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 107

Całkowita wartość projektu: 44 800,00 zł
Wartość dotacji: 29 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 29 700,00 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

***
Projekt: „Działaj Lokalnie X”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2018 – 28 lutego 2019
Obszar: powiaty raciborski (gminy Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik) oraz wodzisławski (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski)
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...