Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2018-07-01
Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku
Przedstawiciele rybnickiego trzeciego sektora i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez CRIS. W ramach projektu oferujemy bezpłatne doradztwo ogólne i specjalistyczne, szkolenia, wypożyczanie sprzętu oraz pomieszczeń. 

Centrum oferuje:
    1. doradztwo – powiemy, jak stworzyć i prowadzić organizację pozarządową, wprowadzić zgodnie z prawem zmiany w organizacji, pozyskiwać finanse na działalność, organizować wydarzenia, prowadzić i rozliczać projekty, współpracować z administracją i biznesem;
    2. doradztwo specjalistyczne – m.in. z zakresu prawa, księgowości, kadr, ochrony danych osobowych;
    3. szkolenia – oprócz RODO planujemy szkolenia na temat np. rachunkowości w organizacjach oraz pozyskiwania środków na swoje działania; pierwsze szkolenie przewidujemy we wrześniu;
    4. sprzęt typu komputer, rzutnik, ekran na potrzeby organizowanych dla rybniczan wydarzeń;
    5. pomieszczenia, w których można przeprowadzić, np. spotkanie czy szkolenie dla swoich członków bądź osób korzystających z działań organizacji.

Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, można również indywidualnie umówić się z poza dyżurem.

Korzystanie ze sprzętu oraz pomieszczeń jest możliwe w dowolnym terminie, prosimy jednak o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub mailowe.


Kontakt w sprawie doradztwa, szkoleń i udostępniania sprzętu/sal:

    • siedziba CRIS, ul. Kościuszki 22/5, Rybnik
    • tel.: 32 739 55 12, 32 423 70 34, w. 102, w. 103
    • tel.: 503 074 783
    • e-mail: cris@cris.org.pl


***
Projekt: Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku
Termin realizacji: 01.07-31.12.2018
Obszar: Rybnik 
Grupa docelowa: rybnickie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika. 


1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...