Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2018-07-04
Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
Od czerwca do sierpnia 2018 roku CRIS, wraz ze Stowarzyszeniem FIL, jest realizatorem zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Około 740 mieszkańców województwa zostanie objętych różnego rodzaju działaniami zmierzającymi do wypracowania mechanizmu budżetu obywatelskiego.

Cel główny: wypracowanie, w toku procesu konsultacji społecznych, dokumentu opisującego mechanizm budżetu obywatelskiego (BO) województwa śląskiego.
Efekty liczbowe to:
 • 8 warsztatów partycypacyjnych (w tym 4 skierowane do młodzieży oraz 4 do konkretnych grup - pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawicieli federacyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji senioralnych i aktywnych obywateli);
 • 30 spotkań konsultacyjnych o charakterze otwartym;
 • 1 spotkanie panelu eksperckiego;
 • 1 badanie ankietowe;
 • 1 raport podsumowujący.
Efektami jakościowymi będą:
 • aktywny udział mieszkańców województwa śląskiego (w szczególności młodzieży) w procesie kreowania ważnego narzędzia rozwoju regionu, jakim budżet obywatelski poprzez zapewnienie im możliwości udziału w różnych formach spotkań konsultacyjno-planistycznych i bezpośredniego współdecydowania o kształcie tego mechanizmu;
 • wzrost poziomu partycypacji obywatelskiej mieszkańców województwa, szczególnie w kontekście spraw dotyczących samorządu wojewódzkiego, poprzez stworzenie im możliwości i zachęcenie ich do uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach konsultacyjnych, panelu eksperckim;
 • zwiększenie poziomu świadomości obywatelskiej przedstawicieli różnych środowisk i społeczności lokalnych z terenu woj. śląskiego, szczególności w zakresie mechanizmów partycypacji społecznej i funkcjonowania wojewódzkiego szczebla władz samorządowych poprzez wprowadzenie elementów edukacyjno-informacyjnych w trakcie warsztatów i spotkań.
Całkowita wartość projektu: 85 810,00 PLN
Wartość dotacji: 68 320,00 PLN


***
Projekt: "Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego"
Realizatorzy:
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Termin realizacji: 15 czerwca - 31 sierpnia 2018
Obszar: województwo śląskie
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżyProjekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego "Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego".1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...