Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY

2017-04-05
Młode organizacje oraz grupy nieformalne mogą po raz kolejny ubiegać się o dotację na dofinansowanie rozwoju nowego podmiotu bądź organizację inicjatywy społecznej. W ramach edycji 2017 odbywają się dwa konkursy, w których można wnioskować o zapomogę w wysokości od 1500 do 5000 zł.
2017-04-05
Wsparcie osób wykluczonych pod względem zatrudnienia i włączenia społecznego to zadanie, które realizowane będzie w ramach projektu "Otwórz WROTA swoich możliwości". Charakteryzować go będzie indywidualne podejście do każdego uczestnika.
2017-04-05
Wypracowanie oraz przetestowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy jest celem projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny".
2017-03-06
40 mieszkanek Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów weźmie udział w działaniach animacyjnych, motywacyjnych i środowiskowych prowadzonych przez LYSKOR i CRIS.
2017-03-06
Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej ośmiu inicjatyw to główny cel zadania w ramach projektu "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".
2017-03-06
W ramach działalności punktu doradczo-informacyjnego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Rybnika, można darmowo uzyskać pomoc z obszaru zakładania, likwidacji oraz funkcjonowania podmiotów non-profit.
2016-09-05
Integracja, edukacja i aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ to cele projektu "Inkubator Dojrzałej Aktywności wsparciem senioralnej społecznej działalności". Zapraszamy na spotkania animacyjne i warsztaty.
2016-06-17
Regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz konkurs na najlepsze biznesowe pomysły - tak w skrócie przedstawia się program Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu.
2015-06-11
Ignorowanie skali zagrożeń lub proponowanie pozornych rozwiązań - do tego sprowadzało się zainteresowanie niską emisją w Rybniku. Projekt "Wyjście Smoga" ma to zmienić.
2015-02-17
Jak wygląda partycypacja społeczna w Polsce, a jak w Portugalii, Niemczech, Słowenii i na Litwie? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy projektu Round-Trip.
1 2 3 4 5 6

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...