Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY

2017-04-05
Młode organizacje oraz grupy nieformalne mogą po raz kolejny ubiegać się o dotację na dofinansowanie rozwoju nowego podmiotu bądź organizację inicjatywy społecznej. W ramach edycji 2017 odbywają się dwa konkursy, w których można wnioskować o zapomogę w wysokości od 1500 do 5000 zł.
2017-04-05
Wsparcie osób wykluczonych pod względem zatrudnienia i włączenia społecznego to zadanie, które realizowane będzie w ramach projektu "Otwórz WROTA swoich możliwości". Charakteryzować go będzie indywidualne podejście do każdego uczestnika.
2017-04-05
Wypracowanie oraz przetestowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy jest celem projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny".
2017-03-06
40 mieszkanek Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów weźmie udział w działaniach animacyjnych, motywacyjnych i środowiskowych prowadzonych przez LYSKOR i CRIS.
2017-03-06
Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej ośmiu inicjatyw to główny cel zadania w ramach projektu "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".
2017-03-06
W ramach działalności punktu doradczo-informacyjnego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Rybnika, można darmowo uzyskać pomoc z obszaru zakładania, likwidacji oraz funkcjonowania podmiotów non-profit.
2016-09-05
Integracja, edukacja i aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ to cele projektu "Inkubator Dojrzałej Aktywności wsparciem senioralnej społecznej działalności". Zapraszamy na spotkania animacyjne i warsztaty.
2016-06-17
Regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz konkurs na najlepsze biznesowe pomysły - tak w skrócie przedstawia się program Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu.
2015-09-01
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja ekonomii społecznej - tak w dużym uproszczeniu będzie wyglądała oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2015-06-11
Ignorowanie skali zagrożeń lub proponowanie pozornych rozwiązań - do tego sprowadzało się zainteresowanie niską emisją w Rybniku. Projekt "Wyjście Smoga" ma to zmienić.
1 2 3 4 5


1 2

Ruszyła IV edycja programu grantowego "Decydujesz, Pomagamy" Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni...

Jak pozyskać dotację w ramach programu Już 20 lutego 2018 r. w czernickim Ośrodku Kultury "Zameczek" odbędzie...

Szkolenia dla pracowników OWES Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z...

kalejdoskop

Z myślą o szkrabie W "Szkrabkowie" jest czas na wszystko: leniwą drzemkę, gaworzenie z innymi maluchami, beztroską zabawę i niespieszne „wchodzenie w dorosłość”. A wszystko to dzięki...