Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY

2019-01-11
Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, i Stowarzyszeniem "17-tka" realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "reWITA".
2018-10-11
Jak założyć firmę? Najlepiej przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości, który 1 października 2018 r. rozpoczął swoją działalność w Rybniku. Zapraszamy!
2015-09-01
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja ekonomii społecznej - tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2018-07-04
Od czerwca do sierpnia 2018 roku CRIS, wraz ze Stowarzyszeniem FIL, jest realizatorem zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Około 740 mieszkańców województwa zostanie objętych różnego rodzaju działaniami zmierzającymi do wypracowania mechanizmu budżetu obywatelskiego.
2018-07-01
Przedstawiciele rybnickiego trzeciego sektora i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez CRIS. W ramach projektu oferujemy bezpłatne doradztwo ogólne i specjalistyczne, szkolenia, wypożyczanie sprzętu oraz pomieszczeń.
2018-05-16
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS kontynuuje prowadzenie Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach X już edycji Programu organizuje lokalny konkurs grantowy dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.
2018-05-01
Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej 16 inicjatyw to główny cel zadania w ramach projektu "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".
2018-03-01
Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszeniem "Razem" i Stowarzyszeniem "17-tka" realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Alternatywa II".
2017-09-04
Regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz konkurs na najlepsze biznesowe pomysły - tak w skrócie przedstawia się program Inkubatora Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim.
2017-07-17
"Rybnik reWITA" to przedsięwzięcie z zakresu rewitalizacji społecznej. Działania są prowadzone w pięciu rybnickich dzielnicach, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
1 2 3 4 5 6

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...