Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY

2018-10-11
Jak założyć firmę? Najlepiej przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości, który 1 października 2018 r. rozpoczął swoją działalność w Rybniku. Zapraszamy!
2015-09-01
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja ekonomii społecznej - tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2018-07-04
Od czerwca do sierpnia 2018 roku CRIS, wraz ze Stowarzyszeniem FIL, jest realizatorem zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Około 740 mieszkańców województwa zostanie objętych różnego rodzaju działaniami zmierzającymi do wypracowania mechanizmu budżetu obywatelskiego.
2018-07-01
Przedstawiciele rybnickiego trzeciego sektora i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez CRIS. W ramach projektu oferujemy bezpłatne doradztwo ogólne i specjalistyczne, szkolenia, wypożyczanie sprzętu oraz pomieszczeń.
2018-05-16
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS kontynuuje prowadzenie Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach X już edycji Programu organizuje lokalny konkurs grantowy dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.
2018-05-01
Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej 16 inicjatyw to główny cel zadania w ramach projektu "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".
2018-03-01
Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszeniem "Razem" i Stowarzyszeniem "17-tka" realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Alternatywa II".
2017-07-17
"Rybnik reWITA" to przedsięwzięcie z zakresu rewitalizacji społecznej. Działania są prowadzone w pięciu rybnickich dzielnicach, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
2017-04-05
Młode organizacje oraz grupy nieformalne mogą po raz kolejny ubiegać się o dotację na dofinansowanie rozwoju nowego podmiotu bądź organizację inicjatywy społecznej. W ramach edycji 2017 odbywają się dwa konkursy, w których można wnioskować o zapomogę w wysokości od 1500 do 5000 zł.
2017-04-05
Wsparcie osób wykluczonych pod względem zatrudnienia i włączenia społecznego to zadanie, które realizowane będzie w ramach projektu "Otwórz WROTA swoich możliwości". Charakteryzować go będzie indywidualne podejście do każdego uczestnika.
1 2 3 4 5 6

1

Gala przyjaciół ekonomii społecznej Już jutro w Katowicach uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu...

Zamówienia społecznie odpowiedzialne Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe. Tym razem tematyka...

Poznaliśmy zwycięzców konkursu "Przyjaciel ekonomii społecznej 2018" Aż 16 osób ubiegało się o wyróżnienie za swoje działania na rzecz...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...