Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-11-21
Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza wybory uzupełniające do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych II kadencji. Zgłoszenia można nadsyłać tylko do 23 listopada.

Działalność Rady służy wymianie doświadczeń, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, prezentowaniu propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Rada składa się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Wybory są organizowane w związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela Klubów Integracji Społecznej. Zgłaszani kandydaci muszą reprezentować Kluby Integracji Społecznej. Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: des@rops-katowice.pl.

Dodatkowe informacje na temat wyborów uzupełniających do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.


1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...