Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2019-01-29
Nowy podział na podstawie KPRES
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej wprowadzają nowe kategorie podmiotów. Podział ten nakreśla w swoim artykule dr Izabela Grabowska.

Zdaniem dr Grabowskiej w nowym podejściu mamy do czynienia z trzema wymiarami: instytucjonalnym (dotyczy formy instytucjonalnej podmiotu), funkcjonalnym (dotyczy celu działania części podmiotów) i praktyki działania (dotyczy spełniania określonych wymogów), które określają nowy podział na:
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • podmioty ekonomii solidarnej;
  • przedsiębiorstwa społeczne.
Podmioty ekonomii społecznej, w rozumieniu instytucjonalnym, to organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, podmioty ekonomii solidarnej, czyli wszystkie podmioty, które kreują środowisko funkcjonowania ekonomii społecznej i solidarnej.

Do podmiotów ekonomii solidarnej zaliczymy przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady pracy chronionej, jednostki reintegracyjne, których podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami

To nie koniec. Mamy jeszcze przedsiębiorstwa społeczne, do których zaliczyć można te podmioty ekonomii solidarnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej, są zarządzana w sposób partycypacyjny, zatrudniają osoby wykluczone społecznie (min. 3 osoby w wymiarze pół etatu, które łącznie powinny stanowić 30% zatrudnionych bez względu na rodzaj formy prawnej). Warunkiem uznania za przedsiębiorstwo społeczne jest nadanie tego statusu przez właściwego marszałka województwa po weryfikacji spełniania wymogów.

Więcej na temat nowego podziału i nowej filozofii podejścia do sektora znaleźć można w artykule dr Izabeli Grabowskiej pt. "Kategorie podmiotów – nowy podział na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej" (pdf)

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to strategiczny dokument, którego celem jest nie tylko wskazanie kierunku rozwoju oraz funkcji ekonomii społecznej, ale także promowanie solidarnych wartości w naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zwracał na to uwagę dr hab. Bohdan Skrzypczak, o czym wspominaliśmy tutaj.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...