Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-03-30
Monitoring Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
Prowadzisz organizację w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego? Weź udział w ankiecie ROPS. To tylko 28 pytań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie i prowadzi monitoring "Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020". Dokument ten wyznacza główne cele Samorządu Województwa Śląskiego w obszarze ekonomii społecznej. Jego treść jest dostępna pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/regionalny-program. Programem zostały objęte podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w regionie.
 
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety stanowiącej narzędzie realizacji monitoringu. Znajdują się w niej pytania o kwestie związane m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem pracowników, nawiązywaniem współpracy i partnerstw, promocją.
 
Termin zbierania danych upływa 10 kwietnia 2018 roku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu za rok 2017, a następnie przedstawione na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Pragniemy zapewnić, iż raport nie będzie zawierał żadnych informacji umożliwiających identyfikację Państwa jednostki.
 
O ile nie podano inaczej, pytania dotyczą roku 2017. Ankieta rozpoczyna się od krótkiej metryczki, której wypełnienie pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku dodatkowych pytań czy konieczności ponownego przesłania ankiety (np. ze względu na omyłkową odpowiedź). Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela p. Agnieszka Czechowska, tel. 32 730 68 87,  email: aczechowska@rops-katowice.pl.1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...