Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-23
Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, OWES, podmiotów ekonomii społecznej oraz badaczy, analityków, ekspertów skupi dwudniowe wydarzenie, które jutro rano rozpocznie się w gościnnych murach Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum towarzyszyć będą uroczystość przyznania certyfikatów "Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018"; targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane będą rozmowy z uczestnikami).

Program
24 października 2018 r. | EKONOMIA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
Program OFESiS w pierwszym dniu będzie skoncentrowany wokół nowych kierunków wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, zawartych w zaktualizowanej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
10.00-11.00 | Zakończenie prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji (dla członków Komitetu) - Aula, Stara Biblioteka UW
10.15-11.00 | Rejestracja uczestników, powitalna kawa - Hol Starej Biblioteki UW
11.00-11.40 | Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienie wprowadzające - Aula, Stara Biblioteka UW:
-Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
-prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
-Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
11.40-12.30 | Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW:
-Artur Ziemacki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia
-Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie"
-Leszek Molicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Aktywni
12.30-13.30 | Przerwa obiadowa - Hol Starej Biblioteki UW oraz Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW
13.30-13.50 | Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Michał Kopeć, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego - Aula, Stara Biblioteka UW
13.50-14.15 | Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – nowe otwarcie – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
14.30-17.00 | OPEN SPACE - Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być? - Warszawski Dom Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5
17.30-19.00 | Uroczyste wręczenie certyfikatów "Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018" z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, połączone z występem chóru uniwersyteckiego oraz wręczenie powołań członkom Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji - Aula, Stara Biblioteka UW
19.00-20.00 | kolacja - Hol Starej Biblioteki UW

25 października 2018 r. | KREATYWNE I PRAKTYCZNE WYMIARY EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
Drugi dzień OFESiS poświęcony będzie kreatywnemu, a z drugiej strony praktycznemu wymiarowi ekonomii społecznej i solidarnej i temu, jak wpisuje się ona w nowe rozwojowe trendy ekonomiczne i społeczne.
 9.00-10.00 |  "Kawa z wartościami" - spotkania z liderami i ciekawymi osobami ze świata ekonomii społecznej - Hol Starej Biblioteki UW
10.00-10.50 | Panel pn. Jak idee społeczne zmieniają świat ekonomii? Jak idee ekonomiczne zmieniają świat społeczny? Celem panelu jest identyfikacja skali przenikania się sfery społecznej i ekonomicznej, nie tylko w dyskursie o ekonomii społecznej, ale także w ramach głównego nurtu rozważań odpowiednio ekonomicznych i społecznych. Głównym wątkiem będzie identyfikacja pól oddziaływania, które dokonują się obecnie lub dokonają się w przyszłości na skutek oddziaływania aktualnych trendów - Aula, Stara Biblioteka UW
W panelu udział wezmą:
-dr hab. Bohdan Skrzypczak - Uniwersytet Warszawski
-Jacek Jakubowski - grupa TROP
-dr Izabela Grabowska - Uniwersytet Warszawski
-Rafał Rudzki - Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
-dr hab. Renata Włoch - Uniwersytet Warszawski
10.50-11.10 | Przerwa kawowa - Hol Starej Biblioteki UW
11.10-13.00 | Pasmo warsztatowe
1. Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej (prowadzenie: Mariusz Kwiatkowski, Damian Dec oraz Marcin Sobaszek). Warsztaty współtworzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach których odbędzie się: spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz warsztat sieciujący dla OWES i ROPS.
2. Jak zbudować markę przedsiębiorstwa społecznego (prowadzenie: Majka Lipiak i Paulina Pielarz z Leżę i Pracuję)
3. Trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej (poprowadzenie: Tomasz Schimanek, Prof. Tomasz Kaźmierczak oraz dr Szymon Wójcik)
13.00-13.30 | Podsumowanie Forum - uczestnicy oraz Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
13.30 | Obiad - Hol Starej Biblioteki UW

***
II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
data:
24-25 października 2018 r. | miejsce: Uniwersytet Warszawski, Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...