Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-23
Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, OWES, podmiotów ekonomii społecznej oraz badaczy, analityków, ekspertów skupi dwudniowe wydarzenie, które jutro rano rozpocznie się w gościnnych murach Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum towarzyszyć będą uroczystość przyznania certyfikatów "Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018"; targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane będą rozmowy z uczestnikami).

Program
24 października 2018 r. | EKONOMIA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
Program OFESiS w pierwszym dniu będzie skoncentrowany wokół nowych kierunków wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, zawartych w zaktualizowanej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
10.00-11.00 | Zakończenie prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji (dla członków Komitetu) - Aula, Stara Biblioteka UW
10.15-11.00 | Rejestracja uczestników, powitalna kawa - Hol Starej Biblioteki UW
11.00-11.40 | Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienie wprowadzające - Aula, Stara Biblioteka UW:
-Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
-prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
-Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
11.40-12.30 | Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW:
-Artur Ziemacki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia
-Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie"
-Leszek Molicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Aktywni
12.30-13.30 | Przerwa obiadowa - Hol Starej Biblioteki UW oraz Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW
13.30-13.50 | Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Michał Kopeć, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego - Aula, Stara Biblioteka UW
13.50-14.15 | Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – nowe otwarcie – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
14.30-17.00 | OPEN SPACE - Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być? - Warszawski Dom Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5
17.30-19.00 | Uroczyste wręczenie certyfikatów "Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018" z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, połączone z występem chóru uniwersyteckiego oraz wręczenie powołań członkom Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji - Aula, Stara Biblioteka UW
19.00-20.00 | kolacja - Hol Starej Biblioteki UW

25 października 2018 r. | KREATYWNE I PRAKTYCZNE WYMIARY EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
Drugi dzień OFESiS poświęcony będzie kreatywnemu, a z drugiej strony praktycznemu wymiarowi ekonomii społecznej i solidarnej i temu, jak wpisuje się ona w nowe rozwojowe trendy ekonomiczne i społeczne.
 9.00-10.00 |  "Kawa z wartościami" - spotkania z liderami i ciekawymi osobami ze świata ekonomii społecznej - Hol Starej Biblioteki UW
10.00-10.50 | Panel pn. Jak idee społeczne zmieniają świat ekonomii? Jak idee ekonomiczne zmieniają świat społeczny? Celem panelu jest identyfikacja skali przenikania się sfery społecznej i ekonomicznej, nie tylko w dyskursie o ekonomii społecznej, ale także w ramach głównego nurtu rozważań odpowiednio ekonomicznych i społecznych. Głównym wątkiem będzie identyfikacja pól oddziaływania, które dokonują się obecnie lub dokonają się w przyszłości na skutek oddziaływania aktualnych trendów - Aula, Stara Biblioteka UW
W panelu udział wezmą:
-dr hab. Bohdan Skrzypczak - Uniwersytet Warszawski
-Jacek Jakubowski - grupa TROP
-dr Izabela Grabowska - Uniwersytet Warszawski
-Rafał Rudzki - Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
-dr hab. Renata Włoch - Uniwersytet Warszawski
10.50-11.10 | Przerwa kawowa - Hol Starej Biblioteki UW
11.10-13.00 | Pasmo warsztatowe
1. Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej (prowadzenie: Mariusz Kwiatkowski, Damian Dec oraz Marcin Sobaszek). Warsztaty współtworzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach których odbędzie się: spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz warsztat sieciujący dla OWES i ROPS.
2. Jak zbudować markę przedsiębiorstwa społecznego (prowadzenie: Majka Lipiak i Paulina Pielarz z Leżę i Pracuję)
3. Trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej (poprowadzenie: Tomasz Schimanek, Prof. Tomasz Kaźmierczak oraz dr Szymon Wójcik)
13.00-13.30 | Podsumowanie Forum - uczestnicy oraz Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
13.30 | Obiad - Hol Starej Biblioteki UW

***
II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
data:
24-25 października 2018 r. | miejsce: Uniwersytet Warszawski, Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...