Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
2017-11-07
I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Przed nami wydarzenie, które zgromadzi ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej! W dniach 15-16 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 9 listopada.

Forum skierowane jest do:
 • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych;
 • przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej;
 • przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych;
 • badaczy, ekspertów, analityków;
 • innych osób zainteresowanych problematyką  ekonomii społecznej i solidarnej.
Forum towarzyszyć będą:
 • 15 listopada – TARGI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
 • 16 listopada – PUNKTY DORADCZE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
  Punkty doradcze udzielać będą informacji w zakresie:
  - prawnym [Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Płocku],
  - finansowym [Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego],
  - przedsiębiorczości wiejskiej [Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg],
  - marketingu [Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej],
  - zamówień publicznych [Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Urząd Zamówień Publicznych],
  - oferty szkoleniowej z obszaru zamówień publicznych dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych,
  - działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  - działań Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,
  - sieciowania i szkoleń dla kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [Fundacja Fundusz Współpracy oraz OIC Poland Lublin].
Program
I dzień – 15 listopada
rejestracja, powitalna kawa – 10.15 – 11.00

Blok I | 11.00 – 11.30
Otwarcie i wystąpienie wprowadzające
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dr hab. prof UW Wojciech Pawlik, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Blok II | 11.30 – 13.30
Ekonomia społeczna się opłaca!:
1. Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:
- Joanna Olecka, Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres;
- Jarosław Pilecki, Spółdzielnia Socjalna Arte;
- Katarzyna Wagner, Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel.

2. Potencjał rozwojowy sektora ekonomii społecznej i solidarnej – panel – prowadzenie - dr hab. Bohdan Skrzypczak
- z doświadczenia samorządu, który współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej - Marcin Pluta, burmistrz Brzezin.
- z perspektywy instytucji wsparcia – Przemysław Piechocki Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.
- z perspektywy przedstawiciela biznesu, współpracującego z podmiotami ekonomii społecznej - przedstawiciel  /przedstawicielka firmy GobSaint w Kole.
- z perspektywy naukowej, o kosztach zaniechania, społecznej wartości dodanej - dr Izabela Grabowska dr hab. Ryszard Szarfenberg.

przerwa obiadowa | 13.30 – 14.30

Blok III | 14.30 – 16.30
Strategiczno-prawny kontekst funkcjonowania ekonomii społecznej i solidarnej - Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zastępca Przewodniczącej Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

15.00 – 16.30 | Równoległe debaty i konsultacje problemowe:
1. Idea ekonomii społecznej i solidarnej, włączenie społeczne, reintegracja;
2. Kształt systemu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i solidarnej  – wyzwania na przyszłość;
3. Rola partnerstwa publiczno-społecznego w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. Rozwój lokalny. Wspólnota lokalna;

15.00 – 17.00
Sieciowanie przepis na sukces. Warsztat dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Organizatorem warsztatu będzie Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Prowadzone przez zespół moderatorów w formule konsultacji angażujących wszystkich uczestników.
16.45 – 17.45 Akcja społeczna (performance angażujący i integrujący uczestników hasło "partycypacja", wspólne zdjęcie)
18.00 – koncert i kolacja

II dzień – 16 listopada
Blok I 09.00 – 10.00

09.00 – 10.00
1. Wnioski z konsultacji przeprowadzonych pierwszego dnia rekomendacje uczestników Forum  przedstawione przez moderatorów poszczególnych debat przedstawione przez moderatorów poszczególnych debat
2. Podsumowanie wniosków przedstawionych przez moderatorów – Przemysław Piechocki Zastępca Przewodniczącego Krajowego  Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Blok II 10.00 – 10.30
Przyszłość przedsiębiorczości społecznej – wykład inspirujący – dr hab. Ryszard Praszkier
przerwa kawowa – 10.30 – 11.00
Blok III 11.00 – 13.15

Warsztaty do wyboru – dwie tury

11.00 – 12.00 i 12.15 – 13.15
1. Rola przedsiębiorstw społecznych w programach rewitalizacji dr hab. Mariusz Mariusz Kwiatkowski, Uniwersytet Zielonogórski;
2. Społecznie odpowiedziane rolnictwo wspierane przez społeczność, nowa spółdzielczość rolnicza, gospodarstwo opiekuńcze - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Minikowie;
3. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
4. Co Co wynika ze zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych - Cezary Mieżejewski, Ogólnopolski Związek Spółdzielni  Socjalnych.

13.15 – 13.45
Podsumowanie Forum - Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zastępca Przewodniczącej Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

13.45 – obiad

Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny spółdzielni Socjalnych.

***
I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
data: 15-16 listopada 2017 r.
miejsce:
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66)
rejestracja: https://goo.gl/1bnk44



OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.



1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...