Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-19
Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej
Nawet 1 000 000 złotych dla jednego PES - takich gwarancji może udzielać Fundusz Gwarancyjny powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje są dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej, ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych.  

Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Kto może ubiegać się o gwarancje?
  • przedsiębiorstwa społeczne,w tym spółdzielnie socjalne;
  • podmioty reintegracyjne,których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
  • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny (organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych; spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%).
Fundusz oferuje korzystne warunki gwarancji: ułatwiony dostęp do finansowania rynkowego dla podmiotów o braku historii kredytowej; szerokie spektrum rodzajów kredytów objętych gwarancją, długi okres gwarancji (do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 - kredyty inwestycyjne; jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł; niska prowizja, brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia, dostępne są także na stronie:
www.bgk.pl/ekonomia-spolecznaOWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.


1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...