Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-22
Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych
Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem będzie o założeniach i podstawach prawnych klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

Uczestnicy Forum zdobędą wiedzę na temat sposobu konstruowania opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Ramowy program Forum Międzysektorowego
9:30-9:45
| Rejestracja uczestników. Poczęstunek kawowy
9:45-10:30 | Otwarcie Forum. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – definicja i informacje podstawowe. Aspekty społeczne i klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych – definicja, podstawy prawne, rodzaje, charakterystyka, uwarunkowania.
10:30-11:15 | Możliwości wykorzystania aspektów społecznych i klauzul społecznych jako elementu rozwoju i instrumentu wsparcia ekonomii społecznej. Współpraca sektora publicznego z sektorem ekonomii społecznej w ramach realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
11:15-11:30 | Przerwa kawowa
11:30-12:30 | Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.
12:30-13.00 | Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych poniżej 30 tysięcy euro.
13:00-13:30 | Przerwa obiadowa
13:30-15:00 | Przykłady dobrych praktyk uwzględniających prospołeczne zapisy w dokumentach zamówieniowych/przetargowych. Korzyści ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych dla JST, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.
15.00-15.30 | Podsumowanie Forum i dyskusja.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 października 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania. Szczegółowe informacje - tel.: 32 730-68-74 oraz 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej: Zamówienia społecznie odpowiedzialne

Forum: "Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii w gminie"
data:
30 października 2018 r. | godz.: 9:30-15:30
miejsce: Katowice | prowadzenie: radczyni prawna Barbara Kunysz-SyrytczykOWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...