Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-22
Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych
Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem będzie o założeniach i podstawach prawnych klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

Uczestnicy Forum zdobędą wiedzę na temat sposobu konstruowania opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Ramowy program Forum Międzysektorowego
9:30-9:45
| Rejestracja uczestników. Poczęstunek kawowy
9:45-10:30 | Otwarcie Forum. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – definicja i informacje podstawowe. Aspekty społeczne i klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych – definicja, podstawy prawne, rodzaje, charakterystyka, uwarunkowania.
10:30-11:15 | Możliwości wykorzystania aspektów społecznych i klauzul społecznych jako elementu rozwoju i instrumentu wsparcia ekonomii społecznej. Współpraca sektora publicznego z sektorem ekonomii społecznej w ramach realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
11:15-11:30 | Przerwa kawowa
11:30-12:30 | Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.
12:30-13.00 | Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych poniżej 30 tysięcy euro.
13:00-13:30 | Przerwa obiadowa
13:30-15:00 | Przykłady dobrych praktyk uwzględniających prospołeczne zapisy w dokumentach zamówieniowych/przetargowych. Korzyści ze stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych dla JST, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.
15.00-15.30 | Podsumowanie Forum i dyskusja.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 października 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania. Szczegółowe informacje - tel.: 32 730-68-74 oraz 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej: Zamówienia społecznie odpowiedzialne

Forum: "Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii w gminie"
data:
30 października 2018 r. | godz.: 9:30-15:30
miejsce: Katowice | prowadzenie: radczyni prawna Barbara Kunysz-SyrytczykOWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...