Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
2018-01-30
Czy przedsiębiorczość społeczna może rozwijać się przez franczyzę?
Właśnie ruszył konkurs na stworzenie czterech systemów franczyzy społecznej. W jego efekcie wyłonione zostaną projekty, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Wnioski składać można do 16 lutego 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie czterech najlepszych projektów przeznaczyło 8 mln zł. Wnioski o dofinansowanie takich projektów mogą składać:
 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją zawartą w programie "WER";
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1 2

XI OSES. Ekonomia społeczna w XXI wieku Poznaj nowe trendy w ekonomii społecznej i przygotuj swoją organizację na...

ZIT i RIT a podmioty ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na...

Ekonomia społeczna w Katowicach We wrześniu na Rynku w Katowicach już po raz drugi odbędą się Targi...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...