Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2019-02-28
Co z tą ekonomią społeczną?
Już 4 marca odbędzie się webinarium, w trakcie którego przedstawione zostaną wnioski z badań dotyczących stanu ekonomii społecznej w Polsce. Webinarium poprowadzą: Karolina Goś-Wójcicka z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Marta Bernacik z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS.

W trakcie webinarium omówione zostaną wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych przez GUS dotyczące organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej w JST, działalności OWES i potrzeb przedsiębiorstw społecznych. Webinarium jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli ROPS, Instytucji Zarządzających RPO oraz Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Program:
12.50 – 13:00 | Przygotowanie, próba sprzętowa;
13:00 – 13:10 | Tytułem wstępu: zasady webinarium, przedstawienie ekspertów;
13:10 – 14:00 | Wyniki i omówienie wniosków z badań przeprowadzonych przez GUS i MRPiPS;
14:00 – 14:30 | Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium.

Aby wziąć udział w webinarium trzeba się wcześniej zarejestrować: HTTPS://TINY.PL/TG7QP. Osoby, które się zarejestrują otrzymają dwukrotne przypomnienie o webinarium (w tym na 30 minut przed wydarzeniem). W przypomnieniach tych będzie także link do samego wydarzenia.OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...