Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
2018-10-04
Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
Przed nami forum spółdzielców z całej Polski. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 8 i 9 listopada 2018 r.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych omawiana będzie sytuacja spółdzielczości, możliwości finansowania, kwestia konsorcjów spółdzielczych oraz problemy systemu wsparcia instytucjonalnego OWES dla spółdzielni. Uczestnicy będą mogli skonsultować nurtujące ich kwestie - prawne, lustracyjne oraz pożyczkowe (stolik lustracyjny, stolik prawny, stolik dotyczący pożyczek dedykowanych przedsiębiorcom społecznym).

Pierwszy dzień | 8 listopada 2018 r.

10.00-11.00 | rejestracja oraz kawa powitalna
11.00-12.30 |  Otwarcie Forum
Wprowadzenie. Spółdzielnie socjalne – stan obecny i ich/nasza przyszłość.
Wręczenie nagród Przyjaciel Spółdzielczości
12.30-13.30 | obiad
13.30-15.00 | W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych)
15.00-15.15 | przerwa
15.15-16.45 | Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe
16.45-17.00 | przerwa
17.00-18.30 | Możliwości wykorzystania wsparcia OWES przez spółdzielnie socjalne – Debata z udziałem przedstawicieli spółdzielni
18.30-19.00 | kolacja
19.00-20.00 | Walne Zebranie OZRSS

Drugi dzień | 9 listopada 2018 r.
8.00-9.00 | śniadanie
9.30-11.00 | pierwsza seria (trzy warsztaty równoległe)
I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspokajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
II. Standardy formalno – prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa
11.00-11.15 | przerwa kawowa
11.15-12.45 | druga seria (trzy warsztaty równoległe)
I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspokajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
II. Standardy formalno – prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa
12.45-13.15 | Podsumowanie Forum
13.15-13.45 | obiad
Forum jest odpłatne - dla członków związku wpisowe wynosi 100 zł, dla pozostałych spółdzielców 150 zł.

***
Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. 10 lat OZRSS
data:
8-9 listopada 2018
miejsce: Hotel FORT Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312, Warszawa
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.1

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej Nawet 1 000 000 złotych dla jednego PES - takich gwarancji może udzielać...

Gala przyjaciół ekonomii społecznej Już jutro w Katowicach uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu...

Zamówienia społecznie odpowiedzialne Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe. Tym razem tematyka...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...