Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2019-01-01
Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku
Zapraszamy na Rudzką 13C (kampus), gdzie rybnicki COP oferuje, m.in. doradztwo ogólne i specjalistyczne, szkolenia, wypożyczanie sprzętu oraz pomieszczeń.

Od stycznia 2019 roku w budynku przy ul. Rudzkiej 13C w Rybniku (teren kampusu) można korzystać z oferty Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 będzie ono dostępne dla zainteresowanych. Na życzenie korzystających z COP będzie również możliwość skorzystania z jego usług w godzinach wcześniejszych lub późniejszych niż wymienione. 

Oferujemy:
    1. doradztwo ogólne – jak stworzyć i prowadzić organizację pozarządową, wprowadzić zgodnie z prawem zmiany w organizacji, pozyskiwać finanse na działalność statutową i ją prowadzić, organizować wydarzenia, prowadzić i rozliczać projekty, pozyskiwać wolontariuszy, współpracować z administracją publiczną i biznesem;
    2. doradztwo specjalistyczne – z zakresu prawa, księgowości, kadr, fundraisingu, ochrony danych osobowych i ewentualnie innych obszarów wykraczających poza wymienione tematy, zgodnie z potrzebami;
    3. szkolenia – np. rachunkowość/księgowość w organizacji pozarządowej, RODO, źródła pozyskiwania funduszy na działalność, promocja organizacji w środowisku lokalnym, tworzenie projektów i wypełnianie wniosków o dotację, zmiany w przepisach, budowanie i rozwijanie współpracy, rozwijanie organizacji - strategie zarządzania;
    4. sprzęt – wypożyczenie, np. komputera, rzutnika, ekranu na potrzeby organizowanych dla rybniczan wydarzeń;
    5. pomieszczenia – można w nich przeprowadzić, np. spotkanie czy szkolenie dla swoich członków bądź osób korzystających z działań organizacji.

Korzystanie ze sprzętu oraz pomieszczeń jest możliwe w dowolnym terminie, prosimy jednak o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub mailowe.


Kontakt w sprawie doradztwa, szkoleń i udostępniania sprzętu/sal:

    • siedziba COP: ul. Rudzka 13C, Rybnik (wejście boczne, od strony byłego dziekanatu)
    • tel.: 729 973 231
    • e-mail: cop@cris.org.pl


***
Projekt: Centrum Organizacji Pozarządowych 2019
Termin realizacji: 01.01-31.12.2019
Obszar: Rybnik 
Grupa docelowa: rybnickie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne


Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika. 
wstecz
dalej

1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...