Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2019-02-04
Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne
Zapraszamy gminy z woj. śląskiego i opolskiego do zgłaszania chęci udziału w projekcie "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym". Projekt ma pomóc gminom efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając opinie i potrzeby swoich mieszkańców. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie co najmniej trzech niestandardowych narzędzi konsultacji społecznych.

CO?
Oferujemy m.in.:
 • pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów konsultacji – dopasowanych do potrzeb i możliwości konkretnej gminy;
 • szkolenia dla urzędników z zakresu innowacyjnych technik konsultacji, partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, rozwiązywania konfliktów itp.
 • bieżące wsparcie gminy przez urbanistę i specjalistę ds. konsultacji;
 • udzielenie grantów w średniej wysokości 20 tys. zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji.
DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział gminy z województwa opolskiego i śląskiego, posiadające uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub zobowiązujące się do przyjęcia takiej uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Preferowane będą gminy o:
 1. niskim stopniu pokrycia planistycznego;
 2. dużym udziale planów sporządzanych dłużej niż 3 lata.
Z ramienia gmin do udziału w projekcie zapraszamy urzędników zatrudnionych na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i/lub prowadzeniem procesu konsultacji.

KIEDY?
Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2019 – czerwiec 2021.

Ramowy harmonogram:
 • rekrutacja gmin i podpisywanie umów na wsparcie konsultacji: styczeń - czerwiec 2019
 • tworzenie indywidualnych planów konsultacji: lipiec 2019 – czerwiec 2020
 • realizacja planów i wydatkowanie przyznanych grantów: styczeń 2020 – czerwiec 2021
Do pobrania:


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.wstecz
dalej

1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...