Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2019-03-04
Ogłoszenie o naborze OWES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Obszaru Rybnickiego ogłasza nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od  4 do 19 marca 2019.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I etap – nabór pomysłów dotyczących rozpoczęcia działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, oraz przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

Nabór trwa od  4 marca 2019  i potrwa do 19 marca 2019. Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć  w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Kościuszki 22/5) lub siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach (Żory, os. Sikorskiego 52) oraz w wersji elektronicznej na adres: owes@cris.org.pl  do dnia 19 marca 2019  do godz. 12.00).

O wsparcie szkoleniowo-doradcze mogą ubiegać się istniejące przedsiębiorstwa społecznej oraz grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tj.  podmiotu spełniającego warunki określone w paragrafie 1 punkt 23 OWES Obszaru Rybnickiego.

Dotację finansową  można otrzymać jedynie na miejsca pracy tworzone dla osób, które należą do poniższych kategorii:
1) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2) osób długotrwale bezrobotnych
3) osób ubogich pracujących
4) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
5) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach. Dokumenty do pobrania:
Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...