Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-12-03
OWES: Ogłoszenie o naborze biznesplanów
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego ogłasza II etap naboru przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy. II etap naboru, czyli nabór biznesplanów prowadzony jest tylko wśród przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i daje możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

1. Nabór trwa od  3 grudnia 2018 i potrwa do 14 grudnia 2018. Wymagane dokumenty powinny wpłynąć  w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Kościuszki 22/5) oraz w wersji elektronicznej na adres owes@cris.org.pl do dnia 14  grudnia 2018  do godz. 12.00).

2. Wymagane dokumenty to biznesplan wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy, wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (opcjonalnie) oraz oświadczenia o statusie osób planowanych do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi status dane osoby (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.9 do Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego).

3. Szczegółowe informacje na temat  kwalifikowalności osób, kosztów oraz zasad realizacji umów w ramach wsparcia OWES znajdują się w Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania naboru, unieważnienia naboru lub wydłużenia naboru w szczególności w sytuacji, gdy zmianie ulegną wytyczne mające znaczący wpływ na zasady udzielania i rozliczenia dotacji przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. W takim przypadku każdy z uczestników naboru zostanie poinformowany o zakresie i przyczynach zmian, unieważnienia lub wydłużenia.

5. Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z  biurem OWES w Rybniku:  tel. 32 739 55 12 w. 105 lub mailowo na adres: izabella.kaznowska@cris.org.pl

Materiały do pobrania:
wstecz
dalej

1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...