Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-12-19
OWES: Wyniki oceny merytorycznej naboru pomysłów dla grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej

Komisja rekrutacyjna poddała ocenie merytorycznej złożone formularze oraz spotkała się z przedstawicielami grup i podmiotów na rozmowach rekrutacyjnych.

Ocena merytoryczna jest sumą punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz w wyniku rozmów rekrutacyjnych. Maksymalnie można było zdobyć 240 punktów.

Lista złożonych wniosków wraz z wynikami oceny merytorycznej:

Numer formularza| Nazwa grupy/podmiotu | Wynik oceny

3/1B/2018 | Fundacja Eduarte – Akademia Eduarte | Pozytywna, 216 punktów

5/1B/2018 | Kawiarnio-bawialnia | Pozytywna, 192 punkty

2/1B/2018 | Apartamenty Miejska 8 Spółka z o.o. | Pozytywna, 188, punktów

4/1B/2018 | Przedszkole leśno – montessoriańskie | Pozytywna, 181 punktów

6/1B/2018 | Stowarzyszenie z Wyboru – Edukacja z wyboru | Pozytywna, 163 punkty

Przystąpienie grup do drugiego etapu oznacza, że będą mogły skorzystać ze wsparcia szkoleniowo–doradczego oferowanego w ramach OWES, wziąć udział w naborze biznesplanów wraz z wnioskami o utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Będą mogły uzyskać do 30 000 zł na tworzone miejsce pracy (dotacja oraz wsparcie pomostowe przez sześć miesięcy). 

 

 

wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...