Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-03-01
Nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Rybnik reWITA - Włącz się!

Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie w ramach II edycji konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!" już trwa! Na Wasze oferty czekamy do 14 marca 2018 do godziny 16:00. 

Pula środków finansowych konkursu wynosi minimum 120.000,00 zł – średnio na każdą dzielnicę 24.000,00 zł.

Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „Rybnik reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w obszarze zadania publicznego „Rybnik reWITA” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Inicjatywy można realizować na rzecz obszarów rewitalizacji wskazanych w regulaminie konkursów „Rybnik reWITA – Włącz się!”, tj.:

 1. Niewiadom: os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla „Szczęście Beaty”,
 2. Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem – osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni „Rymer” wpisane do rejestru zabytków,
 3. Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni „Donnersmarck” (dziś KWK „Chwałowice”) – obszar ochrony konserwatorskiej,
 4. Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty „Silesia” – objęte ochroną konserwatorską,
 5. Dzielnica Śródmieście, historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie
 3. Załącznik 2 - Wzór oświadczenia
 4. Załącznik 3 - Wzór umowy
 5. Załącznik 4 - Wzór sprawozdania


Nasi animatorzy na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służą pomocą!

wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...