Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-11-19
Nabór grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej w OWES
OWES Obszaru Rybnickiego ogłasza nabór grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
I etap
– nabór pomysłów dotyczących rozpoczęcia działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej  zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

Nabór rusza 19 listopada 2018 i potrwa do 30 listopada 2018. Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć  w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Kościuszki 22/5) oraz w wersji elektronicznej na adres owes@cris.org.pl do dnia 30 listopada 2018  do godz. 12.00).

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie grupy inicjatywne lub podmioty ekonomii społecznej planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tj. podmiotu spełniającego warunki określone w paragrafie 1 punkt 23 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.

Materiały do pobrania:


wstecz
dalej

1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...