Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2017-10-13
Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych
Urząd Miasta Rybnik oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych zapraszają na Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych, które odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek). Wydarzeniu patronuje CRIS.

Zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP) to realizowane przez instytucje publiczne - w tym samorządy - przetargi, do których wprowadzone zostały zapisy sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych. Ich innowacyjny charakter pomaga w promowaniu stosujących je instytucji jako odpowiedzialnych za swoje otoczenie. Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) pojawiło się dla zamawiających więcej wymogów oraz dodatkowych możliwości. Ich wdrażanie budzi czasem szereg pytań i wątpliwości.

Wprowadzenie do ich treści gwarancji zatrudnienia na umowę o pracę pozwoliło na poprawę warunków pracy – szczególnie w branżach, w których instytucje publiczne mają duży udział, takich jak usługi ochrony czy sprzątania.

Potencjał płynący z możliwości zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób z niepełnosprawnością czy trwale bezrobotnych), choć przewidziany w Pzp, pozostaje ciągle w dużej mierze niewykorzystany. Według opublikowanego w 2017 roku raportu NIK, umowy uwzględniające aspekty i/lub klauzule społeczne stanowiły zaledwie odpowiednio 2,3% liczby i 2,5% wartości umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, przy czym skala ich stosowania była różna w poszczególnych gminach (od 0,01% do 68,7% wartości umów).

Dbanie o normy, takie jak efektywny energetycznie sprzęt elektroniczny czy niskoemisyjny transport publiczny pozwala z kolei na oszczędności w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz na skuteczną walkę z negatywnymi zjawiskami, takimi jak zanieczyszczenie powietrza.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2015 poziom stosowania zielonych zamówień publicznych wyniósł w Polsce tylko 11,4%. Wielki potencjał do wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych mają miasta. Globalne metropolie prześcigają się w kreowaniu innowacji w zrównoważonych zamówieniach. Również "Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+" obejmuje w programie "Korzystne społecznie zamówienia publiczne" m.in. promowanie stosowania zapisów sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, stanowiąc część większego celu strategicznego „Dostarczania pracy dającej utrzymanie i satysfakcję”.

Wokół klauzul społecznych i ekologicznych narosło wiele obaw ze strony zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotyczą one zarówno odchodzenia od kryterium najniższej ceny, jak i możliwości sprawdzenia w praktyce realizacji propracowniczych i proekologicznych zapisów.

Spotkania z cyklu Lokalnych Forów Dialogu mają na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom (instytucjom publicznym, wykonawcom, organizacjom pozarządowym, obywatelom) przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Program spotkania
14:00 – Przywitanie uczestników
14:10 – Prezentacje wprowadzające
  • Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika – "Samorządy a zamówienia publiczne w teorii i praktyce";
  • Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych – "Praktyka stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce";
  • Piotr Dominiak, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik - "Udział podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w rynku zamówień publicznych z perspektywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej".
15.00-16.30 - Dyskusja

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 października, godz. 12.00 na adres email ngo@um.rybnik.pl lub telefonicznie u Pani Kariny Krentusz: 32 43 92 006.

Poczęstunek na spotkanie zostanie przygotowany przez Fundację "Manufaktura Smakowitości".

***
Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych
data:
26 października 2017 r. | godz.: 14:00-16:30
miejsce: Urząd Miasta Rybnika (ul. B. Chrobrego 2, sala 108)
potwierdzenie udziału: ngo@um.rybnik.pl | tel.: 32 43 92 006

Działanie jest realizowane w ramach projektu "Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych" w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...