Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-03-27
Jak łączyć działalność społeczną z finansami
Już 7 kwietnia odbędzie się szkolenie dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi. Tematyka będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii finansowych. Szkolenie poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek.

Cel szkolenia:
Wzmocnienie kompetencji zarządczych kadr trzeciego sektora w obszarze zarządzania finansami oraz przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania świadomych decyzji zarządczych dotyczących realizacji projektów. 

Cele szczegółowe:
  • Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych form instytucjonalno-prawnych, szczególnie w zakresie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej organizacji pozarządowych.
  • Nabycie podstawowego zakresu umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności  organizacji (4 funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie).
  • Rozwój umiejętności planowania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zlecanych przez samorząd w trybie pożytku publicznego.
  • Poznanie podstawowych narzędzi do planowania i monitorowania finansów w projektach Planer (komplementarne z rozporządzeniem zlecania zadań w trybie pożytku publicznego).
Trener: Karolina Cyran-Juraszek
Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem w ramach 1.2. PO KL, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej.Od 6 lat w zespole FRSO, gdzie kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami w NGO. Współautorka modułu finansowego narzędzia Prove it PL dwie edycje (2011 i 2014) oraz narzędzia Planer, rekomendowanego przez MRPiPS. 

Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, opracowując część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterującego Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO województwa mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat lat jest też ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są przez sekretariat CRIS:

tel.: 32 739-55-12, 503-074-783
e-mail: cris@cris.org.pl

***
Jak łączyć działalność społeczną z finansami
godz.:
9:00 - 15:00 | data: 7 kwietnia 2018
miejsce: sala szkoleniowa CRIS (ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, parter)
trener: Karolina Cyran-Juraszek
wstecz
dalej

1

Ustawa o spółdzielniach socjalnych bez tajemnic Powstał kompletny zbiór wiedzy na temat założeń i sposobów realizacji...

Lekcja ekonomii społecznej Młodzież chce się uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie takich, które...

Współpracuj z przedsiębiorstwami społecznymi Mamy nowy rok i nową, zaktualizowaną listę działających w całej Polsce...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...