Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
 • Informacje;
 • Projekty;
 • Notes NGO;
 • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2017-10-05
Forum Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na Forum Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie odbędzie się 27 października 2017 r. w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach forum stworzona zostanie wspólna przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców, budowania partnerstw, a uczestnicy zostaną zapoznani z ciekawymi i inspirującymi działaniami w obrębie sektora ekonomii społecznej. Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstwa międzysektorowego.

Program

10:00-12:00 | Część I

 • Agnieszka Pytlik, Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz i Gmina Gaszowice, Czernica: Ekonomia społeczna jako owoc współpracy samorządu  i organizacji pozarządowej.
 • Dariusz Stanaszek, Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Familia, Jastrzębie-Zdrój: Czy organizacja pozarządowa jest w stanie samodzielnie prowadzić dochodowy biznes?
 • Piotr Puchała, Spółdzielnia Socjalna "Z Ikrą", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Miasto Rybnik: Doświadczenia z procesu tworzenia spółdzielni socjalnej w ramach współpracy miasta i stowarzyszenia.
 • Beata Olszewska, Przedsiębiorstwo Społeczne Manufaktura Smakowitości, Fundacja Zawodowo Pomagamy, Rybnik Boguszowice:Biznes w gastronomii – dobry pomysł na rozwój i zatrudnienie w organizacji pozarządowej.
 • Mariusz Adamczyk (wójt gminy Godów), Irena Przybylska-Kołodziejczyk (Centrum Integracji Społecznej), Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Gmina Godów: Centrum Integracji Społecznej – nie tylko praca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12:00-12:30 | Przerwa

12:30-14:15 | Część II


 • Grzegorz Kupczyk (burmistrz gminy Toszek) Spółdzielnia Socjalna Wsparcie Na Starcie w Toszku: Doświadczenia samorządu w tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnej.
 • Witold Ekielski, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rada Programowa Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, główny specjalista ds. Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie: Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce.
 • Patryk Bubła, Śląski Ogród Botaniczny, Związek Stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne współpracujące z ogrodem botanicznym: Partnerstwo międzysektorowe. Współpraca wokół przedsiębiorczości społecznej.
 • Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych w Warszawie: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce – wnioski z monitoringu i rekomendacje dla administracji.
14:15-14:30 | Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości

14:30-15:30 | lunch


Blok warsztatowy
10:00-12:00 |
Współpraca transgraniczna
10:00-13:00
| Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju
10:00-14:00 | Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
10.00-14.00
| Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych

Uczestnictwo w Forum należy zgłosić na formularzu do 23 października 2017 r.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
 • tel.: 32 47 85 151, e-mail: egutowska@um.jastrzebie.pl
 • tel.: 32 47 85 135, e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl
 • tel.: 32 47 85 335, e-mail: gmatysik@um.jastrzebie.pl
***
Forum Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
data:
27 październik 2017 r. | godz.: 10:00-15:30
miejsce: Dom Zdrojowy w Jastrzębiu-zdroju (ul. Witczaka 5)wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...