Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2016-04-29
DZIAŁAJ LOKALNIE
DZIAŁAJ LOKALNIE X - EDYCJA 2018


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS kontynuuje prowadzenie Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach X już edycji Programu organizuje lokalny konkurs grantowy dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. 

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację?
- organizacje pozarządowe,
- stowarzyszenia zwykłe,
- oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
- grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
- grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

3. Termin składania wniosków: do 22.06.2018 r.

4. Generator wniosków: KLIKNIJ, BY ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.
 
5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy. 

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają: 
- Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 101
- Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 107

Całkowita wartość projektu: 44 800,00 zł
Wartość dotacji: 29 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 29 700,00 zł

Dokumentacja konkursowa 2018:


Szukasz pomysłu? Zainspiruj się najlepszymi! TUTAJ znajduje się archiwum modelowych realizacji mikroprojektów z poprzednich edycji. Możesz wybierać spośród 15 kategorii tematycznych i w ten sposób nadać konkretny kształt swojemu zapałowi do działania. 


***

O DZIAŁAJ LOKALNIE

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). CRIS jest jednym z ponad 70 Ośrodków Działaj Lokalnie. 

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje Program „Działaj Lokalnie”. 

By dowiedzieć się więcej o Programie Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, kliknij w loga poniżej. :)

Pamiętaj, że PAFW to nie tylko "Działaj Lokalnie"! To na przykład Program "Równać szanse", w ramach którego młodzi ludzie z małych miejscowości otrzymują lepszy start w przyszłość. Albo Program Rozwoju Bibliotek, w ramach którego przeszkolono 9000 bibliotekarzy. Kliknij tutaj: PROGRAMY PAFW
wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...