Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-01-22
Doradztwo strategiczne i biznesowe dla beneficjentów FIO Śląskie Lokalnie
Działający przy CRIS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach przygotowujących do prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Efektem spotkań będzie sporządzenie strategii (lub modelu biznesowego), który może zostać wykorzystany w konkursie na prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Co oferujemy?
  • doradztwo z elementami warsztatu dla zarządu;
  • opracowanie modelu biznesowego/strategii;
  • przygotowanie do aplikowania w konkursie OWES;
  • przygotowanie do korzystania z instrumentów zwrotnych.
Jakie formy wsparcia przewidujemy?

Doradztwo strategiczne
Kluczem rozwoju młodych i nowych podmiotów jest efektywnie zdefiniowana misja i wizja organizacji. Ustalenia wspólnych celów i priorytetów pozwala  uzyskać synergię działań budując jednocześnie zaangażowanie wszystkich uczestników.

Doradztwo biznesowe
W ramach doradztwa biznesowego wyszczególnia się produkty i usługi o potencjale rynkowym. Doradztwo pomaga zbudować model, przedsięwzięcia, który może zasilać budżet organizacji w realizacji jej misji społecznej.

Doradztwo operacyjne
Doradztwo operacyjne jest pomocne dla właściwego zdefiniowania i rozlokowania programów organizacji oraz jej zasobów. Określa priorytety zadań do wykonania w celu realizacji misji. Elementem pracy jest jasne zdefiniowanie czynności zgodnie z projektową metodą pracy.

Przygotowanie do prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej
Doradztwo pomaga również kompleksowo przygotować się do aplikowania o wsparcie dotacyjne i pomostowe uwzględniając opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia wraz z montażem finansowym obejmującym również instrumenty zwrotne.

Uwaga! Dla organizacji podejmujących wdrożenie założeń planu biznesowego przewidziana jest możliwość skorzystania z puli rozwojowej w wysokości do 3 tys. zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 stycznia 2018 r.

czas: styczeń – maj 2018;
ilość spotkań: 5-8;

Zgłoszenia i informacje:
Sebastian Garbacz

e-mail: sebastian.garbacz@cris.org.pl
tel.: 32 739-55-12 wew. 105 i 109

wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...