Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-04-04
OWES ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia dot. poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). Wysokość wsparcia wynosi 30 000,00 zł.
2018-03-27
Już 7 kwietnia odbędzie się szkolenie dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi. Tematyka będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii finansowych. Szkolenie poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek.
2018-03-26
5 kwietnia 2018 r. w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się szkolenie dla osób zarządzających projektami finansowanym ze środków publicznych. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
2018-03-01
Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie w ramach II edycji konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!" już trwa! Na Wasze oferty czekamy do 14 marca 2018 do godziny 16:00.
2018-02-15
Przedłużono czas naboru na wsparcie pomostowe. Według nowych założeń nabór ma charakter ciągły i będzie prowadzony do 15 marca 2018 lub do wyczerpania puli przeznaczonej na przedłużone wsparcie pomostowe.
2018-02-14
1 marca 2018 r. ogłoszony zostanie nabór biznesplanów przedsiębiorstw społecznych, który wiąże się z możliwością uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsca/miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
2018-02-13
19 lutego 2018 r. w Wodzisławiu Śl. odbędzie się szkolenie dla osób zarządzających projektami finansowanym ze środków publicznych. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
2018-01-29
Ruszyły zapisy na szkolenie z podstaw rachunkowości. Szkolenie odbędzie się 3 marca 2018 r. w sali szkoleniowej CRIS. Zaczynamy o 9:30.
2018-01-29
Już 13 lutego 2018 r. w sali szkoleniowej CRIS odbędzie się seminarium dotyczące obowiązków sprawozdawczych w organizacjach pozarządowych. Seminarium poprowadzi Katarzyna Adamska-Dutkiewicz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zaczynamy o 15:00.
2018-02-13
Spółdzielnia socjalna "Horyzonty kultury" i Fundacja Mimitonia zgłosiły się do ostatniego naboru OWES. Oba podmioty aplikują o dofinansowanie na stworzenie po jednym miejscu pracy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 104

1

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza...

Już jutro II Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Niemal 300 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządów,...

Forum Międzysektorowym o zamówieniach publicznych Przed nami ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe w Katowicach. Tym razem...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...